NAME CHANGE - HISTORY

APOLLO TUBES LTD.
CHANGED TO
APOLLO TUBE & STEEL INDUSTRIES LTD.